Podsumowanie prawideł przechowowaniŏ danych

Miyniōne podsumowanie wymiynia wychodne kategoryje kōntekstōw i cyle przechowowaniŏ danych. Niykere przestrzyństwa platformy mogōm zawiyrać barzij detajlowe kategoryje i cyle aniżeli te wymiyniōne.

Strōna

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Używŏcze

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Kategoryje kursu

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Kursy

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Moduły aktywności

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ

Bloki

Powōd

Ôkres przechowowaniŏ
Niy ôkryślōno było ôkresu przechowowaniŏ