CFGMGA. MP07: Tractament Informàtic de la Informació
UF2: Ordinografia i gravació de dades