Per aprovar la matèria, mínim s'han de lliurar les dues tasques d'avaluació: Discurs Mayeútic i fotofilosòfica. La nota a partir d'aquí oscilarà en funció de la puntualitat en el lliurament, l'expressió escrita i la correspondència amb els sabers implicats.