Aquest moodle conté tot el material complementari al llibre de l'assignatura de física i química de tercer d'ESO.