Moodle oflicial de la matèria de II de BAT "Història d'Espanya" a càrrec del professor Jordi Sánchez.