CFGMGA. MP07: Tractament Informàtic de la Informació
UF4: Tractament de Dades i Integració d'Aplicacions