CFGMGA. MP07: Tractament Informàtic de la Informació
UF3: Tractament de la Informació Escrita i Numèrica
Part V: Full de Càlcul (LibreOffice Calc)