CFGMGA. MP07: Tractament Informàtic de la Informació
UF5: Presentacions Multimèdia de Continguts