CFGMGA. MP02: Operacions Administratives de Compravenda
UF1: Circuit Administratiu de Compravenda
Part VI: Formes de pagament