CFGMGA. MP02: Operacions Administratives de Compravenda
UF1: Circuit Administratiu de Compravenda
Part III: Contracte de Compravenda, Selecció de proveïdors