CFGMGA. MP02: Operacions Administratives de Compravenda
UF3: Declaracions Fiscals Derivades de la Compravenda