CFGMGA. MP02: Operacions Administratives de Compravenda
UF2: Gestió d'Estocs