Simulació empresarial i Projecte d'Administració i finances són dos mòduls impartits de manera conjunta i corresponents al 2n curs d'Administració i finances.