Aquest curs conté materials que complementen el llibre de text.